מעינות, מכללת מעינות, מעיינות, מכללת מעינות, מכללה לרפואה משלימה
מעינות - מכללה ללימודי רפואה משלימה בשיתוף לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה
IconsCat
About Image
לימודי תואר

בית הספר מירב שמח להיות הראשון, המאפשר לסטודנט המסיים תכנית ארבע שנתית ברפואה סינית או בנטורופתיה, לזכות בנקודות אקדמיות.

אנו מציעים לסטודנט תכנית המשלבת את לימודי הרפואה הסינית והנטורופתיה בלימודי תואר ראשון במדעי החברה או תואר ראשון במדעי החברה והרוח.

סטודנט המסיים מגמות אלו זכאי לעד 18 נקודות זכות במדעים ועד 6 נקודות זכות במדעי החברה, סה"כ עד 24 נקודות זכות אקדמיות, בכפוף לדרישות תכנית לימודיו לתואר של האוניברסיטה הפתוחה.

להלן פירוט של שתי הצעות להמשך לימודים לתואר באוניברסיטה הפתוחה.

רשימת הקורסים נבחרה בהתאם לדרישות התואר ובהתאם לתרומה שלהם למסיימי התכנית ברפואה סינית ובנטורופתיה.

הצעה א: רשימת הקורסים לתואר ראשון במדעי החברה

 

א. קורסים ברמת פתיחה וברמה רגילה                      נקודות זכות    
30111  מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה א                               3
30112  מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה ב                               3
10285  שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו               4
10136  מבוא לפסיכולוגיה                                                                    6
10104  פסיכולוגיה חברתית                                                                 6
10269  אישיות: תיאוריה ומחקר                                                            4
10619  פסיכופתולוגיה                                                                         4
10134  מבוא לסוציולוגיה                                                                      6
10270  סטייה חברתית                                                                         6
10139  סוגיות בחינוך מיוחד                                                                  6
10800  דיני חוזים                                                                                6
10122  בעיות בפילוסופיה של המוסר                                                      6
91412  השתתפות במחקרים בפסיכולוגיה ובחינוך                                    -  

 

 

ב. קורסים ברמה מתקדמת  נקודות זכות
10557  פסיכולוגיה בין תרבותית          6
10527  ליקויי למידה          6
10563  הפרעת קשב והיפראקטיביות    6
10349  ריבוד: סוגיות באי שיוויון חברתי     6
סה"כ נקודות זכות הכרה בלימודים בבית הספר מירב 24
סה"כ נקודות לתואר:                        108

 

 

ג. דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות במדעי החברה בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה.

 

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה הפתוחה.

•           צבירת נקודות זכות לתואר

•           הוכחת ידע באנגלית

•           הדרכת ביבליוגרפיה בספרייה

•           קורס מרחיב דעת.

 

הצעה ב: רשימת הקורסים לתואר ראשון במדעי החברה והרוח

 

א. קורסים ברמת פתיחה וברמה רגילה  נקודות זכות 
10136  מבוא לפסיכולוגיה                                    6
10104  פסיכולוגיה חברתית     6
10493  פסיכולוגיה התפתחותית: מינקות להתבגרות    4
10619  פסיכופתולוגיה                     4
10134  מבוא לסוציולוגיה       6
10270  סטייה חברתית    6
10139  סוגיות בחינוך מיוחד  6
10269  אישיות: תיאוריה ומחקר      4
10640  להבין סרטים — מבוא לאמנות הקולנוע    6
10421  סיפורת ישראלית ועיבודיה לקולנוע         6
10122  בעיות בפילוסופיה של המוסר   6
   

 

 

ב. קורסים ברמה מתקדמת נקודות זכות 
10527  ליקויי למידה         6
10563  הפרעת קשב והיפראקטיביות   6
10349  ריבוד: סוגיות באי שוויון חברתי     6
10534  מזרח ומערב בקולנוע הישראלי   6
סה"כ נקודות הזכות בלימודים בבית הספר מירב     24
סה"כ נקודות לתואר: 108

   

 

ג.  דרישות סמינריוניות

שתי עבודות סמינריוניות: אחת במדעי החברה (בקורסים שהשיוך היחיד או הראשון שלהם הוא במדעי החברה) ואחת במדעי החברה או במדעי הרוח.

 

ד. דרישות כלליות לתואר

עמידה בכל דרישות הלימודים הכלליות כמפורט בידיעון האוניברסיטה הפתוחה. 

צבירת נקודות זכות לתואר 

הוכחת ידע באנגלית 

הדרכת ביבליוגרפיה בספרייה.

 

הערות לתכניות המוצעות:

בכל מקרה, סטודנטים המעוניינים להמשיך את לימודיהם לתואר B.A. של האוניברסיטה הפתוחה, יפנו לייעוץ אקדמי ולוועדה להכרה בלימודים קודמים; כל בקשה שתגיע לוועדה תישקל באופן פרטני.

לסטודנטים שיסיימו בהצלחה את חובותיהם האקדמיים תוענק תעודת “בוגר אוניברסיטה" B.A. של האוניברסיטה הפתוחה. האוניברסיטה הפתוחה היא אחת משמונה האוניברסיטאות המוכרות על־ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

מידע נוסף על תכנית הלימודים האקדמית, פירוט הקורסים והאפשרויות השונות, ניתן למצוא באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת http://www.openu.ac.il/degrees.

רשימת הקורסים אינה כוללת קורסי אנגלית להשגת פטור מאנגלית. מידע מפורט תמצאו בידיעון האקדמי של האוניברסיטה הפתוחה. 

הדרישות לתכניות הלימודים השונות המופיעות באתר הבית של האוניברסיטה הפתוחה בכתובת http://www.openu.ac.il/degrees הן המחייבות. כל סטודנט צריך לקבל אישור לתכנית הלימודים שלו מהוועדה לאישור תכניות לימודים.

 

מכללת מעינות הינה שלוחה של בית הספר מירב לרפואה משלימה, מבית לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, וכל הנכתב לעיל תקף גם בשלוחה זו.

Facebook
Youtube
התקשרי
02-6510888
שם:
משפחה:
טלפון:
דוא"ל:
אני מאשרת קבלת דואר אלקטרוני
Banners
Fusion-Studio.co.il
כל הזכויות שמורות © למכללת מעינות - לימודי רפואה משלימה 2013