בן רוזנבליט, אח טראומה ומלר"ד, תותח.
הרצאת חובה לכל מטפלת !!!