כלי אבחוני מהעתיקים בעולם. הקורס משלב אסטרולוגיה עם אמונה ויהדות. מסייע לאנשים בהכרת כוחותיהם הייחודים ומכוון כיצד לכלכל באופן נכון ויעיל ביותר את חייהם.